COL.LABORA AMB LA PLATAFORMA AIRE NET !!

Aquest es un any decisiu per a la gent de Sant Feliu de Llobregat.

Des de AIRE NET estem treballant per mantenir la nostre lluita en contra de la incineració de residus a la cimentera de la Sansón.

Necessitem la vostre ajuda !!!

Adquiriu les nostres samarretes , xapes o pancartes !

Participeu amb nosaltres! Ens reunim una vegada al mes.
Possat en contacte: josepcoam@gmail.com

Feu una aportació !
Caixa Sabadell 2059-0672-05-8000111704

1 comentari

QUEDA 1 ANY !!!!!

L ´any vinent per aquestes dates la cimentera CEMEX tindra via lliure per a començar a incinerar RESIDUS !!!!!

I TU NO HI PENSAS FER RES ?

Vols col.laborar amb la PLATAFORMA AIRE NET?

Ho pots fer de moltes maneres !!

Escriu un correu a : josepcoam@gmail.com

UN ALTRE SANT FELIU ES POSSIBLE !!

Comentaris tancats a QUEDA 1 ANY !!!!!

QUALITAT DE L´AIRE: LA SALUT NO ADMET AJORNAMENTS

 

Nou països europeus, entre ells Espanya, han demanat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 de l’obligació de complir amb els limitis que es van establir el 2005. Aquest ajornament és intolerable segons el parer d’Ecologistes en Acció, ja que suposa que moltes persones emmalaltiran o moriran de forma prematura mentre no s’adoptin límits més estrictes a la contaminació de l’aire. Per això, l’organització ecologista exigeix que s’apliquin els límits que proposa l’OMS.

L’article 22 de la Directiva 2008/50/CE, sobre la Qualitat de l’Aire Ambient i una Atmosfera més Neta a Europa, "nova Directiva" denominada, dóna als Estats membres la possibilitat d’establir una pròrroga dels terminis de compliment i exempció de l’obligació d’aplicar certs valors límit. Nou països europeus, entre ells Espanya, han comunicat a la Comissió Europea un ajornament fins a 2011 referent a les partícules menors de 10 micres (PM10) malgrat que els límits que ara pretenen ajornar ja eren obligatoris des de l’1 de gener de 2005.

És a dir, en lloc d’exigir a les administracions públiques que "facin els seus deures" per protegir la salut de la població, s’apliquen uns marges de tolerància que des del punt de vista d’Ecologistes en Acció són inadmissibles.

Aquesta modificació en la "nova Directiva" no és l’única que redueix les exigències d’adoptar mesurades per reduir els nivells de contaminació. A més, en aquesta mateixa norma desapareix la segona fase de reducció per a les PM10 que es contemplava|preveia en la normativa anterior. Aquesta segona fase reduïa el límit de la mitjana|mitja anual de 40 µg/m3 a 20 g/m3, i el nombre de superacions de 50 µg/m3 de 35 dies a 7 dies com a màxim. És important assenyalar que aquests valors límit es van fixar sobre la base d’evidències científiques, de manera que proporcionessin una adequada protecció per a la salut humana i el medi ambient. De fet, són els proposats per l’Organització Mundial de la Salut.

Si s’aplica la pròrroga fins a 2011, s’introduiria un 20% de tolerància, igual que el marge aplicat entre 2000 i 2005, pel que el nou límit per a les PM10 en lloc de reduir-se de 40 a 20 µg/m3 -tal com establia la 2a fase de l’anterior directiva- passaria a ser de 48 µg/m3. És a dir, no solament no es reduiria el límit actualment en vigor, sinó que fins i tot s’augmentaria.

Segons l’OMS per cada increment de 10 µg/m3 en els nivells de PM10 es produeix un augment del 4% en la mortalitat a llarg termini. D’altra banda, l’últim informe sobre la contaminació atmosfèrica en l’Estat espanyol realitzat per Ecologistes en Acció, conclou que més de la meitat de la població respira un aire amb nivells de partícules que superen àmpliament els límits actualment permesos. I les dades oficials determinen que a Espanya moren més de 16.000 persones de forma prematura cada any a causa de la contaminació de l’aire, sent les partícules el contaminant més perniciós.

Per a Ecologistes en Acció, amb aquestes dades sembla clar que els valors proposats en aquesta "nova Directiva" són totalment inacceptables des del punt de vista de la protecció de la salut. El que resulta urgent no és fer més laxos els límits de contaminació legals, sinó posar en pràctica les mesures sobre mobilitat, gestió urbana i producció industrial que resultin necessàries per aconseguir una reducció significativa de la contaminació, i amb ella de la morbiditat i mortalitat que sofreix la població.

Comentaris tancats a QUALITAT DE L´AIRE: LA SALUT NO ADMET AJORNAMENTS

COMUNICAT AIRE NET

 

La Plataforma Aire Net (PAN) vol manifestar el seu rebuig més absolut a l’actitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat quant a la manipulació que s’ha realitzat en les últimes setmanes amb la Comissió de Medi Ambient – que l’Ajuntament mateix va constituir en el nostre municipi, juntament amb la Generalitat, el passat mes de febrer de 2008.

L’objectiu de la Comissió era crear un espai per realitzar un seguiment dels processos d’incineració de residus a la cimentera Cemex ( Sanson) i que, al mateix temps, servís per obrir un debat amb la pretensió d’informar i conscienciar la població de la qualitat de l’aire que respirem, així com de les aportacions que tots podem desenvolupar per tal de reduir els nivells de contaminació mediambiental que pateix el nostre municipi. Cal dir que Sant Feliu està inclòs dins la Zona d’Especial Protecció de l’Aire, tal com va decretar el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a causa dels alts índexs de partícules en suspensió (PM 10) i dels nivells de NOx que pateix la nostra comarca.

La citada Comissió de Medi Ambient ha donat cabuda a tots els ens i associacions que hi han volgut participar. S’han realitzat tres reunions: la primera per presentar els participants i constituir la Comissió; la segona, per mostrar-nos les excel·lències – segons l’Administració- dels processos de seguiment i control mediambiental (reunió a la qual van assistir-hi menys de la meitat dels constituents), i la tercera i última (amb baixíssima participació), amb dos punts en l’ordre del dia. El primer punt fou presentar la pàgina web de l’Ajuntament – on està previst mostrar els índexs de contaminació de la cimentera de manera on-line i diversos links amb informació sobre la qualitat de l’aire del nostre entorn-, i el segon punt fou preparar unes Jornades on poder informar tots els ciutadans de Sant Feliu sobre les diferents opinions relatives al procés d’incineració de residus, que Cemex pretén iniciar a menys de 500 metres del nucli urbà.

Deu dies abans d’aquesta última reunió de la Comissió, via telefònica, l’Ajuntament va demanar a la Plataforma Aire Net que aportés un ponent per a les jornades que es volen realitzar. El dia de la reunió, i per la falta de temps per poder buscar un ponent especialitzat en la matèria, la PAN va requerir que es realitzés un ajornament de les Jornades per al mes de gener, concretament per al dia 22. També, la PAN va manifestar el seu desacord amb el format en què es pretenien realitzar les ponències: es preveia l’assistència d’un representant de la Generalitat (Director de l’Oficina pel Canvi Climàtic), d’un representant provinent de la Universitat Rovira i Virgili (Director del Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental) i d’un representant de la Plataforma Aire Net – amb el conseqüent fet d’haver-hi 2 ponents a favor i 1 contra de la incineració; posteriorment, es realitzaria un debat amb un representant de Generalitat (Subdirectora General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica), dos representants de Cemex (Cap de Qualitat i Medi Ambient de Cemex i un interlocutor del Comitè d’Empresa de Cemex) i un representant d’Aire Net – amb el conseqüent fet de crear una taula rodona amb 3 representats a favor i un en contra de la incineració. Tot plegat no és proporcionat ni inclou les associacions de veïns, que són membres de la Comissió. Les persones allà presents van considerar que un acte d’aquest tipus no es podia improvisar d’aquesta manera, atès que ni la PAN ni les associacions de veïns n’havien tingut notícia, al contrari que l’Administració i els representants de Cemex, que van reconèixer el fet de portar uns tres mesos preparant-ho, i és que ja n’havien estat informats molt abans.

Tot i que una gran majoria dels presents estava d’acord a ajornar l’acte i discutir el format, fet que es va repetir posteriorment en una reunió amb la direcció de Cemex i les Associacions de Veïns, el nostre Alcalde al cap de dos dies contacta amb la PAN telefònicament i li demana la seva participació. En aquells moments es manifesta de nou allò que s’havia parlat a la Comissió, però l’Alcalde insisteix a realitzar les jornades el dia 2 de desembre, amb la nostra participació o sense. Per suavitzar la situació, ofereix realitzar unes altres jornades el dia 22 de gener.

Així mateix, tots els que estaven d’acord dintre de la Comissió d’ajornar las ponències, ara es recreen en el silenci, i és que sembla ser que els seus arguments a favor de la “valorització” deuen ser tan febles que prefereixen no debatre amb ningú.

De la mateixa manera que en el procés de les proves pilot i en el de la tramitació de l’expedient de la cimentera, el nostre Alcalde torna a donar exemple de desinformació als seus conciutadans.

Davant de tota aquesta situació, la PAN vol denunciar:

1. La prepotència del nostre Alcalde davant d’una decisió que hauria d’haver-se discutit en el si de la Comissió.

2. La desinformació com a mesura de defensa habitual, per part de l’Ajuntament, d’uns interessos determinats que s’haurien de sotmetre al debat públic.

3. La falta de sensibilitat davant l’opinió de la PAN i la de les Associacions de Veïns.

4. La manipulació d’un acte que es pretén mostrar com a exemple d’informació i participació, i que resulta ser de manipulació i censura.

5. La utilització de mitjans públics per a la realització d’un acte propagandístic en benefici de la cimentera i els seus interessos.

6. La falta de respecte a la Comissió de Medi Ambient i als criteris manifestats en el sí d’aquesta.

7. L’engany als ciutadans de Sant Feliu per mostrar-los un debat on totes les parts estan d’acord, quelcom incongruent amb el significat de la paraula debat.

 

Per tot això, manifestem la nostra intenció d’abandonar la Comissió de Medi Ambient davant l’ultratge a aquesta que han suposat les DECISIONS AUTORITÀRIES, ANTIPARTICIPATIVES I ANTIDEMOCRÀTIQUES dictades PER PART D’AQUELLS QUE ESTAN OBLIGATS A SER UN REFERENT DE DIÀLEG, PARTICIPACIÓ I DEMOCRÀCIA.

Finalment, falta denunciar l’ESTAFA que suposen les JORNADES del proper dia 2 de desembre al Palau Falguera, el TÍTOL de les quals HAURIA D’HAVER ESTAT: JORNADES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT INSOSTENIBLE: LA INCINERACIÓ EN EL SECTOR DEL CIMENT.

 

Per tot plegat, la PAN estableix una convocatòria per al proper dia 2 de desembre, a les portes del Palau Falguera, a les 19h, com a mitjà de protesta davant tots aquests fets.

 

  • PROU MANIPULACIÓ, NO A LA INCINERACIÓ DE RESIDUS A LA CIMENTERA CEMEX

  • CONTRA LA ‘CULTURA DEL NO’ QUE REPRESENTA EL NOSTRE AJUNTAMENT:

-SÍ A LA PARTICIPACIÓ

-SÍ AL DEBAT

-SÍ AL DIÀLEG

-SÍ A LA DEMOCRÀCIA

-SÍ A UN AIRE NET

PLATAFORMA AIRE NET

28 DE NOVEMBRE DEL 2008

4s comentaris

CONCENTRACIÓ DIA 2 DE DESEMBRE PALAU FALGUERA

AIRE NET INFORMA
Prou prepotència i despotisme!
Des d’Aire Net denunciem públicament l’actitud de l’Ajuntament de Sant Feliu pel que fa a la Comissió Mediambiental en la qual participem:
– En sis mesos s’han convocat tres reunions i, mentrestant, la Sanson es va preparant per començar a incinerar.
– El contingut d’aquestes s’ha limitat a exposar la "magnífica tasca que està fent l’Administració".
– S’han convocat unes Jornades per al dia 2 de desembre, de les quals se’ns ha informat el 4 de novembre.
– Mentrestant, Cemex fa més de dos mesos que té coneixement que es faran les Jornades.
– La proposta que ha presentat l’Ajuntament contempla 6 veus a favor de la incineració i una en contra, Aire Net.
– Les Associacions de Veïns han estat excloses de la Taula Rodona.
– Hem fet una petició formal de traslladar les Jornades al gener per poder cercar un ponent i preparar-les en igualtat
de condicions, i se’ns ha denegat.
Se’ns pixen a sobre

 i diuen que plou!


S’hi posin com s’hi posin:


ATUREM LA INCINERACIÓ!!!!


PROU MANIPULACIÓ


US CONVOQUEM el 2 de DESEMBRE


a la porta del


PALAU FALGUERA A les 19h

1 comentari

CENIZAS DEL CIELO AL CINEBAIX ( 28-11-08 )


Aquest proper divendres dia 28 de Novembre, al Cinebaix, podreu asistir a la projecció de la pel.licula CENIZAS DEL CIELO amb posterior col.loqui que tindra la participació de Manuel Adelantado de Ecologistes En Acció.

1 comentari

EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ

 

EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ

 

El PSOE de Alcalá de Henares forma part de la Coordinadora contra la Incineradora junt amb altres entitats com Associacions de Veïns , ecologistes i partits i sindicats com IU, PCE, UGT…

El Manifest Anti-Incineradora diu textualment : “ estem en contra que una instal·lació d´aquest tipus es posi a les rodalies de nuclis urbans ( 3 km. ) , per els efectes que puguin causar a la salut i el medi ambient”.

El 19 d´octubre , mes de 5.000 veïns i veïnes de Alcalá de Henares es van manifestar en contra de la futura construcció de la planta incineradora convocats per la Coordinadora. El portaveu de la mateixa Fernando Salas va denunciar “la actitud obscurantista del alcalde de Alcalá, del Partit Popular , que nega sistemàticament la informació i que intenta enganyar-nos parlant d´un eco-parc que no te res a veure amb la realitat del projecte al que hem tingut accés , en el que parla de incineració , de gasos tòxics i bioaerosols”.

Salas va avisar a mes dels intents de desinformació del equip de govern del PP per que la gent de Alcalá i de la comarca no sàpiga la realitat d´aquest projecte.

De moment la Coordinadora ha aconseguit que el alcalde de la ciutat hagi retirat el projecte de construir el macro-abocador amb incineradora i el portaveu municipal dels socialistes va manifestar

la seva alegria per l´anunci i va afirmar que “ avui es un dia en el que ens tenim de felicitar tots els veïns i veïnes de la ciutat perquè entre tots hem aturat aquest projecte insensat i perjudicial per a la salut”.

Sembla ser però que el PSOE no es l´únic que esta en contra de la incineració i el sindicat CCOO a Asturies també ha mostrat el seu “ rotund rebuig” a la instal·lació d´una planta incineradora a Serín perquè “ suposa l´alliberament al aire, al sòl i a l´aigua de contaminants molt perillosos per a la salut de les persones”.

I mes a prop, ICV de La Garriga amb altres entitats també s´han manifestat contraris a la posada en marxa d´una planta de biomassa per motius de proximitat al nucli urbà i per la falta de garanties dels efectes innocus sobre la salut de les emissions apart dels possibles efectes ambientals no estudiats.

Si anéssim enrere i CiU governes a la Generalitat i ICV a Sant Feliu de Llobregat , estarien els socialistes en contra de la incineració a la Sansón ?

Al cap i a la fi les raons que en altres llocs defensen son les que aquí ignoren i acusen a la Platforma Aire Net de crear “ alarma social”.

 

Comentaris tancats a EL PSOE CONTRA LA INCINERACIÓ

INICIATIVA DIU NO A LA INCINERACIÓ ( CASTELLÓ )

El portaveu d´Iniciativa a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha advertit avui al Consell, que cap projecte d´incineració de residus tindrà el consens social a les comarques de Castelló, després de les paraules del director general de Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Jorge Lamparero el qual va defensar l´opció d´incinerar els residus, i no va descartar el projecte paralitzat a la Vall d´Alba.

En aquest sentit, Mulet ha afirmat que ” si la condició que vol posar el PP per a ubicar incineradores en les nostres comarques és el conses social, ja pot apuntar-se en l´agenda que aquest no l´obtindrà, donat que ja ha quedat clar en reiterades ocasions l´enorme rebuig social que provoca aquest tipus d´instal·lació. Precisament, les dos incineradores que es van intentar tramitar durant la passada legislatura, a Vall d´Alba i Villahermosa, van haver-se de retirar per la mobilització ciutadana, fet que es tornaria a repetir en qualsevol municipi on es presenten aquest tipus d´invents”.

Per al portaveu ecosocialista ” tothom té clar que cal buscar una solució al greu problema dels residus, però aquest no pot passar per la incineració d´ells, primer, perquè per molt permisiva que s´haja tornat la Unió Europea amb aquestes instal·lacions, no deixa de suposar un perill mediambiental, i un greuge per al municipi i comarca on es vaja a ubicar. Igualment, perquè existeixen alternatives més sostenibles com la metanització dels residus. I sobre tot, perquè cremar els residus, és no buscar el veritable origen del problema, és a dir, actuar només contra els efectes i no contra la causa; cal anar cap a una reducció de la producció dels residus, cap a una reutlització i reciclatge, i amb la incineració, “valorització” com eufemísticament es vol batejar, es genera un negoci lucratiu amb la cremada dels residus; a més tones de fem cremada, més benefici per a qui explota les instal·lacions, i per tant, mai es tendirà a una disminució de la producció”.

Mulet ha demanat al PP, que oblide l´opció de la incineració sent conscient del malestar social que genera ” saben perfectametn que existeixen alternatives viables, i saben, igualment, que el rebuig social d´aquest tipus d´instal·lacions, s´ubiquen on s´ubiquen, tindran una reacció contrària, per tant, no s´entén l´aposta del Consell per aquest model irracional de tractar els fems”.

Comentaris tancats a INICIATIVA DIU NO A LA INCINERACIÓ ( CASTELLÓ )

EU S´OPOSA A LES INCINERADORES

22.5.08

EU s’oposa a les incineradores com a forma de tractar els residus

Marina Albiol, diputada d’EU, recorda que el PP ja va tindre que recular en el projecte d’incineradora que pensaven ubicar en La Vall d’Alba, per la forta oposició social a les incineradores
La diputada d’EU, Marina Albiol, ha presentat en Les Corts Valencianes una bateria de preguntes destinades al Conseller de Medi Ambient, José Ramón García Antón, per a que explique quina és la política de residus del Consell per a les comarques de Castelló.
La diputada d’esquerres opina que “ja és hora que el Conseller done explicacions de quins són els projectes de la Conselleria per a la nostra província, quants abocadors i incineradores tenen previstos, i on estaran ubicades, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a saber si en el seu municipi tindran un focus de contaminació permanent, o no”.
Albiol opina que les incineradores no s’enfronten el problema crucial de reducció dels residus i pretenen amagar aquests problema cremant-los per a generar la falsa impressió que s’han fet desaparèixer. “És a dir no intervenen en la direcció adequada de reducció del problema des del seu origen”.
Segons la diputada d’esquerres el treball de l’administració deu d’anar encaminat a reduir la quantitat de residus, però ara per ara no s’està aplicant una política sostenible mediambiental del seu tractament. No s’està fent la separació com cal, només es separa el vidre, cartó i envasos. Però la resta, orgànic e inorgànic va tot junt. A uns abocadors que generen gran quantitat de problemes ambientals i socials lligats a la seua ubicació i al trasllat dels residus. I després els incineren provocant l’alliberament de quantitat de productes tòxics i les posteriors malalties.
Perquè quan es diu que les incineradores eliminen els residus, des d’un punt de vista científic és com afirmar que hi ha els Reis Mags. En realitat, els contaminants que ixen d’estes instal·lacions es criden metalls pesats: plom, cadmi, mercuri,etc…I des d’un punt de vista químic, el foc no pot destruir-los. els residus tornen a eixir en forma de dioxines contaminants que produeixen greus infermetats cardio pulmonars, infertilitat infermetats del ronyó, càncer…
Albiol recorda que el PP ja va tindre que recular en els seus projectes d’abocadors a les comarques de Castelló i en la incineradora que pensaven ubicar en La Vall d’Alba, per la forta oposició social a les incineradores, i per això anima als populars a buscar alternatives a la seua política de residus.
“En compte d’assumir que la societat produirà cada vegada més quantitat de residus, ha de donar-se prioritat a la minimització dels residus. Els elements rebutjats han de ser segregats perquè cada fracció puga ser òptimament compostada o reciclada, en lloc del sistema actual de disposició de residus mesclats. I les indústries deuen redissenyar els seus productes per a facilitar el seu reciclatge al finalitzar la seua vida útil”.

Comentaris tancats a EU S´OPOSA A LES INCINERADORES

El sindicato CC.OO. Muestra su rotundo rechazo a la incineradora de Asturias

 OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) –

   El sindicato CC.OO. de Asturias mostró hoy su "rotundo rechazo" a la instalación de una planta incineradora en Serín por los "peligros" para la salud que supone. La posición de la organización se produce un día después de que se celebrase la primera reunión del Observatorio de la Sostenibilidad, a la que CC.OO. acudió por medio de su secretario general Antonio Pino.

   Pino, por medio de unas declaraciones por escrito recogidas hoy por Europa Press, comentó que rechaza la incineradora, a pesar de las manifestaciones por parte de la consejera de Medio Ambiente del Principado, Belén Fernández, durante la reunión de ayer, en las que dijo que la instalación es la solución más probable y viable al tratamiento de los residuos que no pueden ser ni reciclados ni tratados.

   Antonio Pino se opuso así a la instalación de un horno incinerador porque "supone la liberación al aire, al suelo y al agua de nuevos contaminantes muy peligrosos para la salud, y, además, significaría una gran inversión con poco volumen de empleo y grandes costes de mantenimiento".

   CC.OO. de Asturias defiende que los residuos se tiran en dos frentes: la reducción de su cantidad, con campañas de sensibilización ciudadana, entre otras medidas, y la implantación de un sistema de recogida selectiva más ambicioso que permita alcanzar altas tasas de reciclaje.

   Antonio Pino sostuvo que un aspecto clave es la recogida de residuos orgánicos, a través de un plan que priorice los puntos donde mayor cantidad se genera: establecimientos de hostelería, residencias, hospitales o comedores colectivos. "Es necesario que se busquen alternativas de reutilización, reduciendo las aportaciones al vertedero y descartando la incineración", dijo.

Comentaris tancats a El sindicato CC.OO. Muestra su rotundo rechazo a la incineradora de Asturias